Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijgewerkt: 18-12-2023

Welkom bij Digibitz (“wij”, “ons”, of “onze”). Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

  1. Gebruiksvoorwaarden: a. U stemt ermee in om onze website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften.b. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  2. Intellectuele Eigendom: a. Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van Digibitz en is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.b. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, distribueren, of op enige andere manier te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  3. Gebruikersinformatie: a. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt tijdens het gebruik van onze website, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.b. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.
  4. Links naar Andere Websites: a. Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.
  5. Aansprakelijkheid: a. Wij streven ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken, maar wij bieden geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op onze website.b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website.
  6. Wijzigingen in de Voorwaarden: a. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.
  7. Toepasselijk Recht: a. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland.
  8. Contact: Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

<